školní družina

Přijímání žáků do školní družiny - kritéria

Vzhledem k většímu zájmu o přijetí do školní družiny vydala škola kriteria pro přijetí. ...

Základní informace o školní družině

Charakteristika ŠD ...

Provoz školní družiny

Ranní a odpolední školní družina ...

Výše úplaty za ŠD na školní rok 2018 / 2019

Výše úplaty je stanovena na 150,- Kč za měsíc. ...

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti

Školní rok 2018/2019 ...


1