školní družina

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti

Školní rok 2023/2024 ...

Přijímání žáků do školní družiny – kritéria

Vzhledem k většímu zájmu o přijetí do školní družiny vydala škola kritéria pro přijetí. ...

Základní informace o školní družině

Charakteristika ŠD ...

Provoz školní družiny

Ranní a odpolední školní družina ...


1