školní družina

MIKULÁŠ, ČERT A ANDÍLCI

Zlobily jste děti? ...

RYBIČKY, RYBIČKY, RYBÁŘI JEDOU...

15.11. Cesta na sádky ...

ČÁRY MÁRY FUK...

Navštívil nás kouzelník ...

KOUZELNÍK

Ve čtvrtek 11.10. si děti z družin p.Vobořilové a p.Babínkové užily pěkné odpoledne.Bylo plné kouzel .Navštívil nás totiž kouzelník.Moc jsme si to užili a pěkně se pobavili. ...

ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN

celodružinová akce- Děti p.Babínkové a p.Vobořilové si zavzpomínaly na prázdniny.Odpoledne se proměnilo v malé výtvarné umělce a umělkyně.Děti kreslily a malovaly na dané téma. ...

Sportovní odpoledne na Komoře

Dne 20. 9. 2018 si děti z družiny p. Mondekové a p. Novákové zasportovaly na ovále Komora. Počasí nám přálo, všichni jsme si odpoledne užili. ...