školní družina

Přijímání žáků do školní družiny - kritéria

Vzhledem k většímu zájmu o přijetí do školní družiny vydala škola kriteria pro přijetí. ...

Základní informace o školní družině

Charakteristika ŠD ...

Provoz školní družiny

Ranní a odpolední školní družina ...

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti

Školní rok 2019/2020 ...


1