mateřská škola

Informativní schůzka

...

Zahrada mateřské školy

...

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za školní rok 2020 / 2021 ...

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ

...

Opětovné otevření mateřské školy

Provoz MŠ bude zahájen 25. 05. 2020 ...

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Možnost vyzvednutí osobních věcí dětí v MŠ, které již nenastoupí. ...


123