aktuality / úvod

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

...

Vrácení peněz za neuskutečněné zájmové útvary

Škola bude vracet nevyčerpané finanční prostředky za neuskutečněné kroužky ...

Obnovení provozu mateřské školy

Provoz MŠ bude zahájen 25. 05. 2020 ...

Obnovení provozu základní školy

V souladu s manuálem MŠMT připravuje škola provoz pro žáky 9. ročníků a pro žáky 1. stupně ...

Informace pro budoucí 1. ročník

Informace pro zákonné zástupce žáků přijatých ke školní docházce od školního roku 2020 / 2021 ...

Přestup do tříd 6. ročníku

Výsledky přijímacího řízení do tříd s rozšířenou výukou jazyků, 6. ročník, školní rok 2020 / 2021 ...


12