Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Minimalizace šikany

aktualizováno | 14.2. 10:59:56
Naše škole je zapojena do celostátního programu Minimalizace šikany. Cílem Minimalizace šikany je ukázat cestu, jak účinně snížit výskyt šikany a dalších nežádoucích jevů na škole...

… a nabídnout program k širokému použití na základních a středních školách v celé ČR.

Důvodem vzniku projektu MIŠ – Minimalizace šikany – byl alarmující výskyt šikany na školách, který je zčásti ovlivněn nejen obecnou neznalostí zákonitostí různých forem a stádií vývoje šikany, ale současně i malou připraveností pedagogů šikanování řešit. Věříme, že pouze pokud budou vedení školy a pedagogové na řešení šikany odborně připraveni a budou mít navíc oporu v rodičovské veřejnosti, bude možné se šikanou úspěšně bojovat. Název vyjadřuje naše přesvědčení, že šikanu nelze zastavit či zcela vymýtit, ale lze ji efektivně snižovat či omezovat.


Záměrem projektu MIŠ – Minimalizace šikany – je předat pedagogické veřejnosti ověřené nástroje a postupy pro práci se šikanou. De facto tedy vytvořit podmínky k systémovému zavádění Českého školního programu proti šikanování, který popsal a experimentálně ověřil odborný garant projektu Dr. Michal Kolář, přední český odborník na šikanu, etoped a psychoterapeut.


Minimalizace šikany je první projekt v České republice, který nabízí systémový a celostátně použitelný lék na boj proti šikaně na školách. Tým učitelů z každé školy absolvovuje 4 víkendové semináře, během 1. – 3. semináře jsou ve skupinách učitelé z různých škol a ředitelé se zástupci mají svou skupinu. Na čtvrtý seminář se učitelé z každé školy sejdou se svým vedením a lektorem – konzultantem a připravují se na konkrétní kroky na škole.


Projekt Minimalizace šikany v roce 2009 podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přidělením grantu z Evropských sociálních fondů. Přidělený grant umožní do června 2012 projít Programem Minimalizace šikany téměř 600 učitelů z České republiky. Projekt realizuje občanské sdružení Aisis.

http://www.minimalizacesikany.cz/