aktuality / úvod

Základní údaje o subjektu

Název, právní forma, zřizovatel, součásti, kapacita ...

Školská rada

Složení Školské rady na volební období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 ...


1