Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Základní údaje o subjektu

aktualizováno | 31.8. 10:16:03
Název, právní forma, zřizovatel, součásti, kapacita

 

  Název a právní forma: 

                                         Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

                                                    REDIZO   600  064  875

 

                                          příspěvková organizace

                                          IČO: 70877807

                                                     statutární orgán: Mgr. Petr Zamrzla, ředitel školy

 

    Zřizovatel:                               Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor

                                                     IČO:  00253014

 

 

   Škola sdružuje:

 

   zařízení                                         kapacita                                           IZO                           

    mateřská škola                               112 dětí                                             107 535 483

    základní škola                                 960 žáků                                           107 722 780

    školní družina                                 226 žáků                                           114 900 311

    školní jídelna                                  neuvádí se                                        102 427 097

    školní jídelna – výdejna                   neuvádí se                                         150 076 851

 

 

  Ředitel školy:                                                                         Mgr. Petr Zamrzla, statutární orgán

  Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost:                        Mgr. Jaroslav Novák, zástupce statutárního orgánu

                                                                                                 Mgr. Jana Vašíčková

  Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání:                         Mgr. Magdalena Růžková

  Zástupce ředitele pro výchovnou činnost:                              Mgr. Kateřina Fialová

  Zástupce ředitele pro zahraniční projekty:                             Mgr. jana Bičišťová

  Ekonomický úsek:                                                                   Dita Dvořáková, DiS.

  Sekretariát:                                                                               Miluše Plívová

  Školní psycholog:                                                                    Mgr. Jan Plašil

  Vedoucí školní jídelny:                                                           Jana Procházková

  Správce budovy:                                                                     Petr Voldřich

  Správce počítačové sítě:                                                         Jakub Růžek