aktuality / úvod

Výše úplaty v mateřské škole na školní rok 2018 / 2019

...

Výše úplaty ve školní družině na školní rok 2018 / 2019

...

Spádové obvody

Obecně závazné vyhlášky města Tábora o školských obvodech spádových základních i mateřských škol zřízených městem Tábor ...

Sdělení pro rodiče žáků k zajištění lepší informovanosti v případě výskytu vši dětské

V posledních letech dochází stále častěji k výskytu vši dětské (pedikulóze). Hlavním důvodem je rezistence (odolnost) vši dětské k běžným odvšivovacím přípravkům... ...

ÚNOSY NEBO OHROŽENÍ DĚTÍ NÁSILNÍKEM – PREVENCE

Co můžeme udělat proto, abychom naše dítě ochránili?...Ve spolupráci s ředitelkou Nadace Naše dítě Ing. Zuzanou Baudyšovou, dětskou psycholožkou PhDr. Ilonou Špaňhelovou a POLICIÍ ČR vznikl text, který může pomoci rodičům i pedagogům odpovědět na tuto otázku. ...


1
tvorba webu: www.kali.cz