Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Problematika výskytu vší ve škole

aktualizováno | 10.2. 09:45:49

Vzhledem k tomu, že u dětí ve třídě opakovaně dochází k výskytu vši dětské, upozorňuji rodiče na nutnost zvýšené pozornosti a hygieny.

Škola má v této problematice velmi omezené možnosti. I při maximálním důrazu na hygienu nejsme schopni výskyt vší eliminovat. Vši opakovaně přináší děti z prostředí mimo školu. To je bohužel v dnešní době na školách standardní situace.

 Žádám rodiče, aby se s ním seznámili s přiloženými materiály a věnovali tomuto problému náležitou pozornost.

                                                                                  Mgr. Petr Zamrzla, ředitel školy