Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

mateřská škola

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2024/2025

aktualizováno | 27.2. 11:25:30
 • zápis se uskuteční ve dnech : pondělí  6.5. a úterý 7.5. v době od 8h – do 15h v MŠ Komenského ul.
 • výsledky zápisu budou zveřejněny na webu školy a na nástěnce v MŠ v pátek 17.5.
 • děti budou do MŠ přijímány na základě stanovených kritérií, dle věku a bydliště ve spádové oblasti
 • do MŠ budou přijímány děti od 3 let věku, tzn. datum narození 2021/ do 31.8./ a starší
 • děti dvouleté mohou být přijati v případě volné kapacity, za předpokladu, že zvládají osobní hygienu
 • třída nejmladších dětí se naplňuje do počtu 24, ostatní tři třídy do počtu 28 dětí
 • k zápisu si přinesete rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte, občanský průkaz /potvrzení o trvalém pobytu dítěte pouze v případě, kdy se trvalé bydliště dítěte neshoduje s trvalým bydlištěm rodiče /
 • pro děti, které do 31.8.2024 dosáhnou pěti let, je předškolní vzdělávání povinné a bezplatné
 • v případě využití možnosti individuálního vzdělávání předškoláka je nutné dostavit se k zápisu a podat žádost o individuální vzdělávání dítěte /nejdéle 3 měsíce před počátkem školního roku /
 • předškolní děti nemusí předkládat doklad o očkování
 • před zápisem se lze seznámit s prostory a koncepcí MŠ ve středu 24.4. v době : 14h – 16h