Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

mateřská škola

Profil mateřské školy

aktualizováno | 17.2. 15:40:53
Z historie

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 má pracoviště v Komenského ulici č.p.2254 v lokalitě města Tábor nazývané Maredův vrch. Dříve samostatná instituce pro předškolní vzdělávání je v provozu již od roku 1963. V rámci optimalizace škol v Táboře je od 1.1.2003 přičleněna do jednoho celku se školou základní a od 1.1.2006 má oficiální název : Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570.

Poloha a velikost mateřské školy Budova MŠ je z hlediska psychohygienických a bezpečnostních podmínek v okrajové lokalitě města vhodně koncipována. Místnosti MŠ jsou orientovány na jižní stranu, jsou světlé a dostatečně prostorné. V blízkosti se nachází les, louky, pěší zóna kolem řeky Lužnice, dětské hřiště a rozsáhlý sportovní areál základní školy, jež MŠ využívá k různorodým sportovním aktivitám. Mateřská škola má vlastní zahradu, která prošla v roce 2011 1. etapou rekonstrukce a je osazena kvalitními herními prvky pro děti. Dvoupatrová budova je kapacitně projektována pro ve čtyřech třídách. V přízemí se nachází čtyři nově zařízené šatny pro děti, kancelář a kuchyně. V zadní části budovy je další samostatná menší herna – tělocvična , do které přechází děti dle naplánované náplně činností. Celková kapacita budovy je 112 dětí. Strava pro děti se dováží ze sousední stravovny základní školy. V MŠ se vaří pouze v době školních prázdnin.