Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

školní družina

Přijímání žáků do školní družiny – kritéria

aktualizováno | 24.8. 18:59:48
Vzhledem k většímu zájmu o přijetí do školní družiny vydala škola kritéria pro přijetí.

Kapacita školní družiny je stanovena v rejstříku škol a školských zařízení. Nejvyšší povolený počet účastníků je 240.

Víc účastníků škola do školní družiny přijmout nemůže.

Při přijímání žáků bude škola postupovat dle daných kritérií - viz příloha.