aktuality / úvod

Zápis do 1.ročníku

Ve dnech 6.a 7.dubna 2017 proběhne zápis budoucích prvňáčků. ...

Třídy s rozšířenou výukou jazyků - možnost přestupu do 6. ročníku

V následujících přílohách naleznete základní informace a kritéria pro přijetí žáků do 6. ročníku - tříd s rozšířenou výukou jazyků, podrobné informace k testu z anglického jazyka a dva vzorové testy z minulých školních let. ...

Modernizace stravovacího systému ve školní jídelně

Nový stravovací systém byl spuštěn. ...

Klub předškoláků

Každý budoucí prvňáček a jeho rodiče s napětím očekávají svůj velký den. ...

Školní psycholog

Od 1.9.2016 zřídila naše škola s podporou města Tábor pozici školního psychologa. ...

Minimalizace šikany

Naše škole je zapojena do celostátního programu Minimalizace šikany. Cílem Minimalizace šikany je ukázat cestu, jak účinně snížit výskyt šikany a dalších nežádoucích jevů na škole... ...


12
tvorba webu: www.kali.cz