aktuality / úvod

EduPage

Od září 2017 přešla naše škola na nový elektronický systém EduPage. ...

Kroužky 2017/2018

Stejně jako v minulých letech nabízí i letos naše škola svým žáků velké množství zájmových kroužků. ...

Jazykové zkoušky Cambridge

Stejně jako v minulých letech nabízí naše škola svým žákům ve školním roce 2017/2018 účast na přípravných kurzech pro mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge. ...

Školní psycholog

Od 1.9. 2016 začal ve škole pracovat školní psycholog. ...

Přestup do tříd s rozšířenou výukou jazyků v 6. ročníku

Od 6. ročníku jsou žáci na naší škole rozděleni do tříd s rozšířenou výukou jazyků (RVJ) a tříd běžných (BT). ...

Minimalizace šikany

Naše škole je zapojena do celostátního programu Minimalizace šikany. Cílem Minimalizace šikany je ukázat cestu, jak účinně snížit výskyt šikany a dalších nežádoucích jevů na škole... ...


12
tvorba webu: www.kali.cz