aktuality / úvod

Organizace závěru školního roku

Konkrétní informace k závěru školního roku a předání vysvědčení ...

Informační schůzka pro zákonné zástupce žáků zapsaných do 1. třídy školního roku 2020 / 2021

Upřesnění organizačních věcí ...

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

...

Vrácení peněz za neuskutečněné zájmové útvary

Škola bude vracet nevyčerpané finanční prostředky za neuskutečněné kroužky ...

Informace pro budoucí 1. ročník

Informace pro zákonné zástupce žáků přijatých ke školní docházce od školního roku 2020 / 2021 ...

Přestup do tříd 6. ročníku

Výsledky přijímacího řízení do tříd s rozšířenou výukou jazyků, 6. ročník, školní rok 2020 / 2021 ...


12