aktuality / úvod

EduPage

Od září 2017 přešla naše škola na nový elektronický systém EduPage. ...

Jazykové zkoušky Cambridge

Stejně jako v minulých letech nabízí naše škola svým žákům ve školním roce 2017/2018 účast na přípravných kurzech pro mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge. ...

Přestup do tříd s rozšířenou výukou jazyků v 6. ročníku

Od 6. ročníku jsou žáci na naší škole rozděleni do tříd s rozšířenou výukou jazyků (RVJ) a tříd běžných (BT). ...

Školní psycholog

Od 1.9. 2016 začal ve škole pracovat školní psycholog. ...

Kroužky 2017/2018

Stejně jako v minulých letech nabízí i letos naše škola svým žáků velké množství zájmových kroužků. ...

Minimalizace šikany

Naše škole je zapojena do celostátního programu Minimalizace šikany. Cílem Minimalizace šikany je ukázat cestu, jak účinně snížit výskyt šikany a dalších nežádoucích jevů na škole... ...


12
tvorba webu: www.kali.cz