Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Klub předškoláků ve školním roce 2023/2024

aktualizováno | 3.4. 17:42:38
I v letošním školním roce proběhlo úspěšně několik setkání Klubu předškoláků

Na společných setkáních měli možnost budoucí školáci poznat prostředí školy, seznámit se s novými kamarády i učiteli.

Formou hry u dětí probíhá

  • jazyková příprava
  • rozvoj smyslového vnímání
  • procvičování jemné i hrubé motoriky
  • posilování paměti a pozornosti
  • rozvoj matematické představivosti…

Setkání se konala vždy v úterý odpoledne a zájem byl veliký.

Poděkování patří všem paním učitelkám, kteří tuto skvělou akci vymyslely a připravily.

V září se těšíme na všechny děti, které čeká vstup do „velké“ školy.