Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Zápis do 1. tříd na školní rok 2024/2025

aktualizováno | 12.2. 13:23:19

Termín zápisu na školní rok 2024/2025:

Čtvrtek   11. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 hod.

Pátek      12. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 hod.

 

Podmínky zápisu:

  • K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
  • Děti, kterým byl pro školní rok 2023/2024 povolen odklad školní docházky, požádají prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí znovu.

Doklady k zápisu:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (nebo pas a doklad o pobytu u cizích státních příslušníků)

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné přinést k zápisu vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Předpokládaný počet tříd ve školním roce 2024/2025:       4

 

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele školy na e-mailové adrese:

jana.vasickova@zshusovata.cz  nebo na tel.čísle: 381 200 404, 605 245 478.