Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Operační program Jan Amos Komenský

aktualizováno | 11.9. 11:19:01
Šablony pro MŠ a ZŠ I - projekt s názvem ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570

V rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, výzva č. 02_22_002 „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ získala základní a mateřská škola finanční prostředky ve výši 3.571.041,- Kč.

 

Tyto prostředky budou využity na:

  • zajištění personální podpory MŠ – školního asistenta pro děti ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy
  • zajištění personální podpory ZŠ – školního asistenta základním školám zejména pro žáky ohrožené školním neúspěchem
  • zajištění personální podpory – školního psychologa základním školám

 

Cílem celého projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivního vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a vzájemného sdílení zkušeností.