Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2023

aktualizováno | 7.9. 16:19:18
Podpora sportovní infrastruktury

Škola podala žádost o poskytnutí dotace v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2023, dotační program Podpora sportovní infrastruktury, opatření Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť s názvem Oprava oplocení, šaten a skladu sportovního areálu

 

Žádost byla úspěšná. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 218 000,- Kč.

Město Tábor jako zřizovatel školy uhradil spoluúčast ve výši 91 900,- Kč.

Celková výše projektu je 309 900,- Kč.

 

Za poskytnuté finanční prostředky se podařilo opravit šatny na školním sportovním hřišti, které slouží nejen pro školní výuku, ale v odpoledních hodinách a o víkendech i široké sportovní veřejnosti.

Škola dodotovala projekt  z vlastních zdrojů a uskutečnila i další část projektu - opravu oplocení školního sportovního hřiště.

Oprava skladu nářadí je finančně náročná a byla ponechána na příští období.