Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024

aktualizováno | 14.2. 11:08:07
Základní informace k zápisu do MŠ

 

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 4. 5. 2023 a pátek 5. 5. 2023 v době od 8:00 hod do 15:00 hod.

 

Seznam přijatých dětí (přidělená registrační čísla) bude zveřejněn na webu školy a v budově MŠ v pondělí 15. 5. 2023.

 

Děti budou do MŠ přijímány na základě stanovených kritérií – viz. příloha.

 

U zápisu zákonný zástupce dítěte předloží rodný list dítěte, doklad o řádném očkování dítěte a svůj občanský průkaz.

 

Pro děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou pěti let, je předškolní vzdělávání od školního roku 2023/2024 povinné. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání bezplatné a nemusí předkládat doklad o řádném očkování.

 

Tento zápis se týká také dětí, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany) a dětem kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou (prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).

 

 

Vaše dotazy ráda zodpovím při zápisu nebo na tel. 605 245 497

 

 Mgr. Magdalena Růžková, zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání