Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

V letošním školním roce proběhlo několik setkání budoucích školáčků

aktualizováno | 25.3. 08:12:25

Na společných setkáních měli možnost budoucí školáci poznat prostředí školy, seznámit se s novými kamarády i učiteli.


Formou hry u dětí probíhala:

  • jazyková příprava
  • rozvoj smyslového vnímání
  • procvičování jemné i hrubé motoriky
  • posilování paměti a pozornosti
  • rozvoj matematické představivosti…

Setkání se konala vždy ve čtvrtek odpoledne a zájem byl veliký.

Poděkování patří všem paním učitelkám a panu učiteli, kteří tuto skvělou akci vymysleli a připravili.

V září se těšíme na všechny děti, které čeká vstup do „velké“ školy.