Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Zahrada ve škole, škola v zahradě

aktualizováno | 7.9. 15:54:00
V roce 2021 realizovala naše škole projekt Zahrada ve škole, škola v zahradě.

Cílem projektu byla úprava školní zahrady umožňující její širší využití v environmentální výchově a vzdělávání jak v rámci vyučování ("učení venku"), tak i při mimoškolních činnostech (zájmové kroužky, činnost školní družiny… atd.).

 Byly vytvořeny tři zóny: výuková (zahradní učebna), rekreačně pobytová (ohniště s posezením) a přechodová (arboretum). Projekt vychází z vize, že pokud škola má k dispozici školní zahradu, je nezbytné tento prostor v maximální možné míře využívat k výuce i mimoškolním aktivitám. Zahrada ve škole = škola v zahradě.

Harmonogram realizace:

2020                                 zpracování projektu, podání žádosti (SFŽP)

jaro 2021                          příprava realizace, zpracování harmonogramu

červenec 2021                  výběrové řízení na zahradní nábytek

srpen - září 2021              terénní úpravy

říjen 2021                         semináře pro pedagogický sbor

listopad 2021                    výsadba dřevin

listopad 2021                    dodávka zahradního nábytku (uložen do skladu)

jaro 2022                          osazení zahradního nábytku, zahájení provozu   

 

Už se těšíme na jarní období, abychom mohli nově upravenou školní zahradu naplno využívat! 


Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR     https://www.sfzp.cz/

na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.     https://www.mzp.cz/