Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2023

aktualizováno | 7.9. 16:15:08
Podpora práce s dětmi a mládeží

Škola podala žádost o poskytnutí dotace v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2023, dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží, opatření č. 2  Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání s názvem Podpora pravidelné mimoškolní činnosti žáků základní školy

 

Žádost byla úspěšná. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000,- Kč.

Město Tábor jako zřizovatel školy uhradil spoluúčast ve výši 10 000,- Kč.

Celková výše projektu je 30 000,- Kč.

Projekt řeší příspěvek na zakoupení materiálu a vybavení pro některé zájmové útvary, zvláště kroužky keramiky, výtvarné kroužky a hudební kroužky - hra na flétnu a sborový zpěv.

Záměrem projektu bylo rozšíření nabídky smysluplného trávení volného času co nejširší skupiny dětí s ohledem na děti ze sociálně slabých rodin.