Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2022

aktualizováno | 9.11. 13:16:09
Práce s dětmi a mládeží

Škola podala žádost o poskytnutí dotace v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2022, dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží, opatření č. 2  Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání s názvem Podpora pravidelné mimoškolní činnosti žáků základní školy

Žádost byla úspěšná. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000,- Kč.

Město Tábor jako zřizovatel školy uhradil spoluúčast ve výši 5 000,- Kč.

Celková výše projektu je 25 000,- Kč.

Projekt řeší příspěvek na zakoupení materiálu a vybavení pro některé mimoškolní kroužky, zvláště kroužky keramiky, výtvarný kroužek, kroužek dovedných rukou a hudební kroužky.