Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Přestup do 6. ročníku

aktualizováno | 5.5. 14:41:47
Základní informace k přestupu do 6. ročníku naší školy

5. 5. 2021

Všichni zákonní zástupci žáků přihlášených k přestupu do 6. ročníku naší školy dostali dnes elektronickou poštou na adresu uvedenou v přihlášce konečné informace ke schůzce a formulář čestného prohlášení.

Pokud někdo z přihlášených žáků tuto zprávu elektronickou poštou nedostal, kontaktujte prosím naší školu.

 

30. 4. 2021

Po včerejším jednání vlády byly opět nově upraveny podmínky návratu žáků do škol a s ním související testování na Covid-19. U žáků 1. stupně, kteří již nyní mají rotační výuku, se bude od pondělí 3. 5. 2021 testovat pouze 1x týdně (v pondělí).

Naše naplánovaná schůzka a vstupní testy z anglického jazyka v úterý 11. 5. 2021 určitě proběhnou.

Pravděpodobně dojde pouze k úpravě požadavku na předpožení potvrzení o negativním testu na Covid-19. Přesné informace zveřejníme ve čtvrtek 6. 5. 2021. Lze totiž předpokládat, že vláda s plánovaným návratem žáků 2. stupně od 10. 5. 2021 podmínky v průběhu příštího týdne opět upraví.

Děkujeme za pochopení, zatím prosím vyčkejte.

 

 

29. 4. 2021

Vážení rodiče,

schůzka zákonných zástupců a přihlášených žáků se v úterý 11. 5. 2021 v 16:00 hodin uskuteční.

Na schůzku se dostaví všichni zákonní zástupci přihlášených žáků, proběhnou zde administrativní úkony spojené s přestupem na jinou školu.

Dostaví se také všichni žáci přihlášení do tříd s rozšířenou výukou jazyků, kteří zde složí test z anglického jazyka. Na test se není nutné speciálně připravovat, jedná se o odpovídající rozsah učiva 5. ročníku základní školy. Tito žáci předloží kopii (běžná kopie bez nutnosti úředního ověření) závěrečného vysvědčení 4. ročníku a pololetního vysvědčení 5. ročníku. Rovněž je nutné, aby se tito žáci prokázali potvrzením o negativním testu na Covid-19, který jim v rámci povinného testování předloží kmenová základní škola. Toto potvrzení nesmí být starší než 7 dnů, v rámci současné rotační výuky na školách tedy bude dostačující potvrzení ze středy 5.5. nebo čtvrtka 6.5., popřípadě samozřejmě i pondělí 10.5. 2021.

Žáci, kteří jsou přihlášení do běžných tříd, se nemusí schůzky zúčastnit. Rádi je ale přivítáme a ukážeme jim školu. Pokud se schůzky zúčastní, musí také předložit potvrzení o negativním testu na Covid-19.

Všichni zákonní zástupci dostanou ještě před schůzkou na kontakt uvedený v přihlášce pozvánku a informace.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci je nutné, aby všichni účastníci schůzky dodržovali po celou dobu schůzky předepsaná hygienická pravidla, to je hlavně správně nasazenou ochranu úst a nosu, rozestupy atd.

 

Většina žáků projevila zájem o třídy s rozšířenou výukou jazyků a jako druhý jazyk zvolila němčinu. O francouzštinu projevilo zájem jen několik jedinců. Žádáme zákonné zástupce, aby ještě jednou zvážili volbu druhého cizího jazyka. Výuka francouzštiny je na naší škole tradiční, máme kvalitní aprobované francouzštináře a žáci dosahují velmi pěkných výsledků v krajských kolech školních jazykových soutěží. Velkou výhodou je, že výuka francouzštiny probíhá v malých skupinkách a je tak pro žáky velmi přínosná.

 

 

19. 4. 2021 - aktuální předpoklad

Vážení rodiče

současná epidemická situace má zatím snad pozitivní vývoj. Pokud se tato situace výrazně nezmění k horšímu, plánovaná schůzka se 

11. 5. 2021 uskuteční.

 

V tomto termínu by žáci naší školy složili test z anglického jazyka dopoledne standardně ve třídách a zájemci o jazykové třídy z řad žáků jiných škol odpoledne v 16:00 hodin.

Přesné informace zveřejníme týden před konáním schůzky a testů.

Děkujeme za pochopení

 

 

11. 3. 2021 - změna s ohledem na vývoj situace

Vážení rodiče,

ministerstvo školství s ohledem na aktuální vývoj situace posunulo termín jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia na 5. a 6. května 2021. Vzhledem k tomu, že někteří zájemci o jazykové třídy se pravděpodobně těchto zkoušek zúčastní, posune i naše škola termín schůzky a testů z Aj na

úterý 11. května 2021.

Všechny ostatní výše uvedené informace platí.

Děkujeme za pochopení

 

 V 6. ročníku naší školy nabízíme dvě alternativy školního vzdělávacího programu, to je běžné třídy a třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků. Bližší specifikaci najdete v přiloženém dokumentu.

Schůzka rodičů, kteří se rozhodnou k přestupu dítěte na naší školu, proběhne v úterý 4. května 2021 v 16,00 hodin. Na této schůzce obdržíte veškeré potřebné informace a proběhne legislativní řízení přestupu (správní řád). Na schůzku se dostaví osobně i žáci - zájemci o přestup do třídy s rozšířenou výukou jazyků, kteří zde absolvují předepsaný test.

Nebude-li příznivá epidemiologická situace, proběhne přestup pouze administrativně. V takovém případě neproběhne výše zmíněná schůzka. Zájemci o jazykové třídy nebudou skládat žádný test, hodnotícím kritériem bude pouze prospěch ze 4. a 5. ročníku.

Variantu přestupu zveřejní škola s ohledem na vývoj situace do 20. dubna 2021.

 

Žádáme všechny zájemce z jiných škol o přestup do 6. ročníku naší školy, aby nejpozději do 20. dubna 2021 zaslali na adresu školy zshusovata@seznam.cz vyplněnou přihlášku, kterou najdete v příloze. Na základě této přihlášky obdržíte následně bližší informace.

Rodiče žáků 5. ročníku naší školy budou včas kontaktováni zprávou ve školním komunikačním systému. K této zprávě bude přiložena i jednoduchá přihláška.

 

Přikládáme základní informace k přestupu, specifikaci tříd, ukázku některých testů z minulých let a formulář přihlášky pro žáky z jiných škol.