Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Projekt Šablony III

aktualizováno | 15.2. 08:42:24
Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání, projekt s názvem ZŠ a MŠ Tábor, Husova III

V rámci Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání, výzva č. 02_20_080 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ III“ získala škola finanční prostředky ve výši 1 675 257,- Kč.

 

Tyto prostředky budou využity na:

  • zajištění personální podpory MŠ, ZŠ, - školního asistenta pro děti/žáky ohrožené školním neúspěchem
  • zajištění personální podpory ZŠ – školního psychologa pro žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami
  • projektový den v ZŠ
  • projektový den v MŠ

 

Cílem celého projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování - usnadnění přechodu dětí z mateřské školy na školu základní, osobnostně profesní rozvoj pedagogů MŠ, integrace dětí/žáků ohrožených školním neúspěchem a žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami.