Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Erasmus+

aktualizováno | 30.8. 14:27:13
Vzdělávací program Evropské unie

Projekt pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání Erasmus+ KA 122-SCH

Zefektivnění výuky ve škole, kompenzace psychické náročnosti výuky, začlenění cílů udržitelného rozvoje. Odborná školení pro zaměstnance a skupinu žáků

Grantovou dohodou je škole přiznán příspěvek v celkové výši 74 435,- EUR.

 

 

Projekt "Umění je všude"

Do dvouletého projektu s názvem „Umění je všude“ je Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 zařazena jako vedoucí organizace. Dalšími účastníky jsou školy z Portugalska, Španělska, Itálie, Bulharska a Turecka.

Grantovou dohodou je škole přiznán příspěvek v celkové výši 39 460,- EUR v členění:

- mezinárodní vzdělávací aktivity      25 320,- EUR

- projektové řízení a organizace         12 000,- EUR

- mimořádné náklady                         2 140,- EUR

 

Do projektu je zapojeno 6 škol z různých států Evropy

- Portugalsko - Madiera město Funchal, Španělsko - město Ibi, Itálie - Sicílie, město Avola, Bulharsko - město Veliko Tarnovo, Turecko - město Izmir

- Česká republika - Tábor, ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 je řídící školou projektu

Základem projektu jsou vzájemné mobility - návštěvy v domácích školách, společné prezentace a dílny

1. setkání  11. - 15. 11. 2019 v Táboře

2. setkání - únor 2020 v Itálii

3. setkání - květen 2020 ve Španělsku

4. sekání - říjen 2020 v Bulharsku

5. setkání - únor 2021 v Turecku

6. setkání - květen 2021 v Portugalsku

Program projektu byl výrazně ovlivněn nemocí covid-19. Celý projekt byl prodloužen o jeden rok, to je do července 2022. Program mobilit je průběžně upravován podle aktuálních podmínek.