Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Termíny a akce

aktualizováno | 7.9. 12:05:16
Přehled termínů prázdnin, schůzek rodičů a dalších akcí

Prázdniny

začátek školního roku                        úterý 1. 9. 2020

podzimní prázdniny                           čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2020

vánoční prázdniny                              středa 23 12. 2020 -  neděle 3. 1. 2021

 vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021

ukončení výuky 1. pololetí                čtvrtek 28. 1. 2021

pololetní prázdniny                            pátek 29. 1. 2021

jarní prázdniny                                   pondělí 8. 2. – neděle14. 2. 2021

velikonoční prázdniny                        čtvrtek 1. 4. 2021 (pátek 2. 4. 2021 je svátkem)

ukončení výuky 2. pololetí                středa 30. 6. 2021

hlavní prázdniny                                čtvrtek 1. 7. – úterý 31. 8. 2021

zahájení školního roku 2021/2022     středa 1. 9. 2021

 

Schůzky rodičů  

Schůzka výboru Spolku rodičů a přátel         čtvrtek 17. 9. 2020     16:30 hod.

1. třídní schůzka                                            čtvrtek 24. 9. 2020     1. stupeň 16:00 hod.

                                                                                                        2. stupeň 17:00 hod

Klasická třídní schůzka s třídním učitelem, základní informace ke školnímu roku.

 

Další třídní schůzky jsou formou individuálních konzultací s vyučujícími.

2. třídní schůzka                                čtvrtek 19. 11. 2020               15:30 - 18:30 hod.

3. třídní schůzka                                čtvrtek 22. 4. 2021                 15:30 - 18:30 hod.

Třídní učitel 1. - 5. ročníku může dle potřeby v den konzultací svolat klasickou třídní schůzku.

Třídní učitel může dle potřeby svolat mimořádnou třídní schůzku. Zákonní zástupci si mohou kdykoliv telefonicky domluvit individuální konzultaci.

 

Vydávání vysvědčení

  1. pololetí       čtvrtek 28. 1. 2021 (za 1. pololetí se vydává pouze výpis vysvědčení)
  2. pololetí       středa 30. 6. 2021

Vysvědčení nelze vydat dříve. I v případě plánované nepřítomnosti žáka lze vysvědčení vyzvednout pouze po uvedených termínech.

 

Ostatní akce

Reprezentační ples školy                               sobota 9. 1. 2021

Vícedenní zahraniční zájezdy                        19. - 30. 5. 2021

Lyžařské kurzy                                              16. – 23. 1. 2021, 20. – 27. 2. 2021

Netradiční spolupráce rodiny a školy

Dlabání dýní (Halloween)                             pondělí 26. 10. 2020

Vánoční tvoření                                             pondělí 30. 11. 2020

Velikonoční tvoření                                       pondělí 29. 3. 2021

 

Vedení školy si z organizačních a vyšších důvodů vyhrazuje právo na zrušení akcí a změnu termínů. Tato změna bude včas oznámena.