Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Termíny a akce 2023 / 2024

aktualizováno | 31.8. 10:43:11
Přehled termínů prázdnin, schůzek rodičů a dalších akcí

 

 

Prázdniny

začátek školního roku                        pondělí 4. 9. 2023

podzimní prázdniny                           čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023

vánoční prázdniny                              sobota 23 12. 2023 -  úterý 2. 1. 2024

 vyučování začne ve středu 3. 1. 2024

ukončení výuky 1. pololetí                středa 31. 1. 2024

pololetní prázdniny                            pátek 2. 2. 2024

jarní prázdniny                                   pondělí 4. 3. – neděle 10. 3. 2024

velikonoční prázdniny                        čtvrtek 28. 3. 2024 (pátek 29. 3. 2024 je svátkem)

ukončení výuky 2. pololetí                pátek 28. 6. 2024

hlavní prázdniny                                sobota 29. 6. – neděle 1. 9. 2024

zahájení školního roku 2024/2025     pondělí 2. 9. 2024

 

Schůzky rodičů  

Schůzka výboru Spolku rodičů a přátel         čtvrtek 14. 9. 2023     16:30 hod.

1. třídní schůzka                                            čtvrtek 21. 9. 2023     1. stupeň 16:00 hod.

                                                                                                          2. stupeň 17:00 hod

Klasická třídní schůzka s třídním učitelem, základní informace ke školnímu roku.

 

Další třídní schůzky jsou formou individuálních konzultací s vyučujícími.

2. třídní schůzka                                čtvrtek 23. 11. 2023               15:30 - 18:30 hod.

3. třídní schůzka                                čtvrtek 18. 4. 2024                 15:30 - 18:30 hod.

Třídní učitel 1. - 5. ročníku může dle potřeby v den konzultací svolat klasickou třídní schůzku.

Třídní učitel může dle potřeby svolat mimořádnou třídní schůzku. Zákonní zástupci si mohou kdykoliv telefonicky domluvit individuální konzultaci.

 

Vydávání vysvědčení

  1. pololetí       středa 31. 1. 2024 (za 1. pololetí se vydává pouze výpis vysvědčení)
  2. pololetí       pátek 28. 6. 2024

Vysvědčení nelze vydat dříve. I v případě plánované nepřítomnosti žáka lze vysvědčení vyzvednout pouze po uvedených termínech.

 

Ostatní akce

Reprezentační ples školy                               pátek 5. 1. 2024

Lyžařské kurzy                                              3. – 10. 2. 2024, 17. – 24. 2. 2024

Netradiční spolupráce rodiny a školy

Dlabání dýní (Halloween)                             pondělí 30. 10. 2023

Vánoční tvoření                                             pondělí 27. 11. 2023

Velikonoční tvoření                                       pondělí 25. 3. 2024

 

Vedení školy si z organizačních a vyšších důvodů vyhrazuje právo na zrušení akcí a změnu termínů. Tato případná změna bude včas oznámena.