Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Termíny a akce 2021 / 2022

aktualizováno | 7.9. 12:11:14
Přehled termínů prázdnin, schůzek rodičů a dalších akcí

Prázdniny

začátek školního roku                         středa 1. 9. 2021

podzimní prázdniny                            středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2021

vánoční prázdniny                              čtvrtek 23 12. 2021 -  neděle 2. 1. 2022

                                                                       vyučování začne v pondělí 3. 1. 2022

ukončení výuky 1. pololetí                  pondělí 31. 1. 2022

pololetní prázdniny                            pátek 4. 2. 2022

jarní prázdniny                                  pondělí 21. 2. – neděle 27. 2. 2022

velikonoční prázdniny                        čtvrtek 14. 4. 2022 (pátek 15. 4. 2022 je svátkem)

ukončení výuky 2. pololetí                  čtvrtek 30. 6. 2022

hlavní prázdniny                                 pátek 1. 7. – středa 31. 8. 2022

zahájení školního roku 2022/2023       čtvrtek 1. 9. 2022

 

Schůzky rodičů  

Schůzka výboru Spolku rodičů a přátel         čtvrtek 16. 9. 2021     16:30 hod.

1. třídní schůzka                                         čtvrtek 23. 9. 2021     1. stupeň 16:00 hod.

                                                                                                          2. stupeň 17:00 hod

Klasická třídní schůzka s třídním učitelem, základní informace ke školnímu roku.

 

Další třídní schůzky jsou formou individuálních konzultací s vyučujícími.

2. třídní schůzka                                čtvrtek 18. 11. 2021               15:30 - 18:30 hod.

3. třídní schůzka                                čtvrtek 21. 4. 2022                 15:30 - 18:30 hod.

Třídní učitel 1. - 5. ročníku může dle potřeby v den konzultací svolat klasickou třídní schůzku.

Třídní učitel může dle potřeby svolat mimořádnou třídní schůzku. Zákonní zástupci si mohou kdykoliv telefonicky domluvit individuální konzultaci.

 

Vydávání vysvědčení

  1. pololetí       pondělí 31. 1. 2022 (za 1. pololetí se vydává pouze výpis vysvědčení)
  2. pololetí       čtvrtek 30. 6. 2022

Vysvědčení nelze vydat dříve. I v případě plánované nepřítomnosti žáka lze vysvědčení vyzvednout pouze po uvedených termínech.

 

Ostatní akce

Reprezentační ples školy                               sobota 8. 1. 2022

Netradiční spolupráce rodiny a školy

Dlabání dýní (Halloween)                             pondělí 25. 10. 2021

Vánoční tvoření                                           pondělí 6. 12. 2021

Velikonoční tvoření                                       pondělí 4. 4. 2022

 

Lyžařský výcvik                                            15. – 22. 1. 2022

                                                                  29. 1. – 5. 2. 2022

 

Vedení školy si z organizačních a vyšších důvodů vyhrazuje právo na zrušení akcí a změnu termínů. Tato změna bude včas oznámena.