Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Termíny a akce 2022 / 2023

aktualizováno | 24.8. 17:03:51
Přehled termínů prázdnin, schůzek rodičů a dalších akcí

 

Prázdniny

začátek školního roku                        čtvrtek 1. 9. 2022

podzimní prázdniny                           středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022

vánoční prázdniny                              pátek 23 12. 2022 -  pondělí 2. 1. 2023

 vyučování začne v úterý 3. 1. 2023

ukončení výuky 1. pololetí                úterý 31. 1. 2023

pololetní prázdniny                            pátek 3. 2. 2023

jarní prázdniny                                   pondělí 27. 2. – neděle 5. 3. 2023

velikonoční prázdniny                        čtvrtek 6. 4. 2023 (pátek 7. 4. 2023 je svátkem)

ukončení výuky 2. pololetí                pátek 30. 6. 2023

hlavní prázdniny                                sobota 1. 7. – neděle 3. 9. 2023

zahájení školního roku 2023/2024     pondělí 4. 9. 2023

 

Schůzky rodičů  

Schůzka výboru Spolku rodičů a přátel         čtvrtek 15. 9. 2022     16:30 hod.

1. třídní schůzka                                            čtvrtek 22. 9. 2022     1. stupeň 16:00 hod.

                                                                                                          2. stupeň 17:00 hod

Klasická třídní schůzka s třídním učitelem, základní informace ke školnímu roku.

 

Další třídní schůzky jsou formou individuálních konzultací s vyučujícími.

2. třídní schůzka                                čtvrtek 24. 11. 2022               15:30 - 18:30 hod.

3. třídní schůzka                                čtvrtek 20. 4. 2023                 15:30 - 18:30 hod.

Třídní učitel 1. - 5. ročníku může dle potřeby v den konzultací svolat klasickou třídní schůzku.

Třídní učitel může dle potřeby svolat mimořádnou třídní schůzku. Zákonní zástupci si mohou kdykoliv telefonicky domluvit individuální konzultaci.

 

Vydávání vysvědčení

  1. pololetí       úterý 31. 1. 2023 (za 1. pololetí se vydává pouze výpis vysvědčení)
  2. pololetí       pátek 30. 6. 2023

Vysvědčení nelze vydat dříve. I v případě plánované nepřítomnosti žáka lze vysvědčení vyzvednout pouze po uvedených termínech.

 

Ostatní akce

Reprezentační ples školy                               sobota 7. 1. 2023

Lyžařské kurzy                                              21. – 28. 1. 2023, 4. – 11. 2. 2023

Netradiční spolupráce rodiny a školy

Dlabání dýní (Halloween)                             pondělí 31. 10. 2022

Vánoční tvoření                                             pondělí 28. 11. 2022

Velikonoční tvoření                                       pondělí 3. 4. 2023

 

Vedení školy si z organizačních a vyšších důvodů vyhrazuje právo na zrušení akcí a změnu termínů. Tato změna bude včas oznámena.