základní škola

Cizinci podle Lex Ukrajina

školní rok 2023/2024 ...

Informační web MŠMT

Přijímací zkoušky na střední školy - jaro2024 ...

Přihláška na SŠ s talentovou zkouškou

školní rok 2023/2024 ...

VLÁDA ODSOUHLASILA DIGITALIZACI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ

2023/2024 ...

Průvodce devítkou

školní rok 2023/2024 ...

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

školní rok 2023/2024 ...


12