základní škola

Odvolání proti nepřijetí na střední školu

školní rok 2022/2023 ...

Zápisový lístek

školní rok 2022/2023 ...

Přihláška na SŠ

školní rok 2022/2023 ...

Úprava přijímacího řízení na SŠ pro žáky z Ukrajiny

školní rok 2022/2023 ...

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

školní rok 2022/2023 ...

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

školní rok 2022/2023 ...


1