Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

základní škola

Činnost Žákovské rady

aktualizováno | 4.4. 10:55:17
Každá třída II. stupně volí do ŽR 2 zástupce (delegáty), žáci I. stupně jsou do činnosti ŽR zapojeni formou „Partnerství“.

Schůzky ŽR se konají obvykle jedenkrát měsíčně, ve středu od 7:15 hod. v učebně č. 221/I. budova. Jednání ŽR jsou veřejná, mohou je navštívit žáci i učitelé naší školy!

ŽÁKOVSKÁ RADA:

  • PŘEDÁVÁ INFORMACE MEZI TŘÍDNÍMI KOLEKTIVY A VEDENÍM ŠKOLY (PEDAGOGICKÝM SBOREM).
  • PROJEDNÁVÁ DŮLEŽITÉ ŠKOLNÍ DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE PRÁV A POVINNOSTÍ ŽÁKŮ (školní řád, kázeňský řád…).
  • ŘEŠÍ PROBLÉMY ŽÁKŮ SOUVISEJÍCÍ SE ŠKOLOU.
  • JE PARTNEREM PRO JEDNÁNÍ MEZI UČITELI, ŽÁKY A VEDENÍM ŠKOLY.
  • POŘÁDÁ ŘADU ŠKOLNÍCH I MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ A AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY.