Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

mateřská škola

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ HUSOVA NA ŠK.ROK: 2022/2023

aktualizováno | 7.5. 08:22:40

Vážení rodiče, děkujeme Vám, že jste si pro své dítě vybrali naší mateřskou školu.

Nyní je třeba vyřídit následné záležitosti, které jsou nezbytné k nástupu dítěte do MŠ.

Informace dostanete na schůzce pro rodiče nově zapsaných dětí v pondělí 30. května v mateřské škole, v 15:00.

                                                                                                  

Dostavte se, prosím, dle Vašich možností / jiný termín lze domluvit na tel. 605 245 497 nebo na email adrese :

mskomenskehota@seznam.cz – s vedoucí učitelkou Mgr. M. Růžkovou.

Nově přihlášené děti budou zařazeny do tříd podle věku a kapacitních možností  již stávajících 4 tříd.

Dostanete formulář na platbu školného /ne předškoláci/, formulář na platbu stravného, evidenční list dítěte a vyplníte na místě další písemné náležitosti.

Vyplněné formuláře odevzdáte od 2.9.2022 vedoucí učitelce v MŠ, a to i v případě, že uvažujete  o nástupu dítěte do MŠ až během školního roku! Na evidenčním listu musíte mít potvrzenou zdravotní způsobilost a uskutečněná očkování dítěte od Vašeho pediatra.

Přihlášku dítěte ke stravování si během června donesete do kanceláře školní stravovny /v budově základní školy – suterén, vchod z ulice Komenského / v úředních hodinách:

7.30h – 8.30h      x    10.30h – 14.00h   /jiný termín lze domluvit na tel. 605 245 479 / kde si i domluvíte další okolnosti ohledně stravování.

 

Jakékoliv případné dotazy ráda zodpovím.   Mgr. Magdalena Růžková – vedoucí učitelka MŠ