Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

mateřská škola

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ HUSOVA NA ŠK.ROK : 2023/2024

aktualizováno | 19.4. 13:40:37

Vážení rodiče, děkujeme Vám, že jste si pro své dítě vybrali naší mateřskou školu.

 

Nyní je třeba vyřídit následné záležitosti, které jsou nezbytné k nástupu dítěte do MŠ.

Informace dostanete v pondělí 29.května v mateřské škole, v 15.00h

Dostavte se, prosím, dle Vašich možností / jiný termín lze domluvit na tel.605 245 497 nebo na email adrese : mskomenskehota@seznam.cz – s vedoucí učitelkou Mgr.M.Růžkovou.

Nově přihlášené děti budou zařazeny do tříd podle věku a kapacitních možností již stávajících 4 tříd.

Dostanete formulář na platbu školného /ne předškoláci/, formulář na platbu stravného, evidenční list dítěte a vyplníte na místě další písemné náležitosti.

Vyplněné formuláře odevzdáte od 28.8. – do 7.9.2023 v MŠ, a to i v případě, že uvažujete o nástupu dítěte do MŠ až během školního roku! Na evidenčním listu musíte mít potvrzenou zdravotní způsobilost a uskutečněná očkování dítěte od Vašeho pediatra.

Přihlášku dítěte ke stravování si během června donesete do kanceláře školní stravovny /v budově základní školy – suterén, vchod z ulice Komenského / v úředních hodinách :

7.30h – 8.30h x 10.30h – 14.00h /jiný termín lze domluvit na tel.605 245 479 / kde si i domluvíte další okolnosti ohledně stravování.

 

Jakékoliv případné dotazy ráda zodpovím. Mgr.Magdalena Růžková –vedoucí učitelka MŠ