Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

mateřská škola

INFORMACE O UZAVŘENÍ MŠ

aktualizováno | 3.3. 11:38:05
Vážení rodiče, na základě vládního rozhodnutí je MŠ od 1. března 2021, prozatím do 21. března, zcela uzavřena.

Předškoláčci, s pomocí rodičů, se budou po celou dobu uzavření MŠ vzdělávat  distančně formou neinteraktivní emailové komunikace. Paní učitelky jim každý týden přepošlou několik úkolů, které korespondují s aktuálním plněním vzdělávacího programu a jsou v kontextu s kvalitní přípravou dětí na dubnový zápis do základní školy.

Domácí práce dětí budou po návratu do MŠ náležitě prodiskutovány a ohodnoceny tak, aby vynaložené úsilí dětí bylo dostatečně oceněno a dále pozitivně motivováno. Již nyní moc děkujeme rodičům, kteří dětem pomohou tuto nelehkou situaci řešit svým odpovědným přístupem, trpělivostí a laskavostí.

Vážíme si Vaší spolupráce!   

za celou MŠ: Mgr. Magda Růžková