Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

mateřská škola

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ NA MŠ HUSOVA – šk.rok: 2022/2023

aktualizováno | 23.1. 14:22:18

 

Září

 • Informativní setkání s rodiči
 • ST předškoláci z obláčků – vítání občánků / 21.9., 5.10.,19.10…/
 • Koloběžkový sportovní den u MŠ
 • Divadlo v MŠ – pátek 23.9.

 

 

Říjen

 • Začínají doplńkové odpolední programy na MŠ  /Atak, keramika ,angličtina/
 • Divadélko Kos v MŠ  - 11.10.
 • Screening školní zralosti předškolních dětí – 9.11.
 • Vyhodnocení screeningu – individuální pohovory s rodiči  - 16.11.
 • Podzimní zábavná hra pro rodiče s dětmi odpoledne v okolí MŠ/9.11./

 

 

Listopad

 • Exkurze do rybích sádek - předškoláci
 • Fotografování s vánočním motivem
 • Podzimní zdobení školky
 • Divadlo v MŠ  - loutkové představení – 24.11.
 • Preventivní screeningové vyšetření zraku

 

 

Prosinec

 • Veselé čertovské dopoledne s nadílkou pro děti v MŠ
 • Slavnostní rozsvícení vánočního stromku na zahradě MŠ – dopoledne
 • Dopolední společné setkání všech dětí z MŠ u vánočního stromečku
 • Prázdniny : 23.12. – 2.1.  /od úterý 3.1. otevřena MŠ/

 

Leden

 • Den nových hraček v MŠ
 • Divadlo dle nabídky
 • Podvečerní zábavná a poznávací hra pro předškoláky v budově ZŠ
 • Začíná v ZŠ : Klub předškolák

 

 

Únor

 • Divadlo dle aktuální nabídky
 • Jarní prázdniny v okrese Tábor /27.2. – 5.3.2023/
 • Dětský zábavný karneval pro rodiče s dětmi v tělocvičně ZŠ
 • Účast ve výtvarné soutěži – dle nabídky /doprava, požárníci, myslivci/
 • Návštěva předškolákú v dětském oddělení městské knihovny

 

 

Březen

 • Návštěva předškoláků v 1.třídě v ZŠ
 • Sluníčkový den v MŠ – vítání jara
 • Exkurze do botanické zahrady, záchranná stanice – zvířata
 • Divadlo v MŠ /Zajíček a slepička/ - 27.3.
 • Plavecký výcvik pro předškoláky – od 20.3. - ČT

 

 

Duben

 • Velikonoční zdobení školky / 6.4. – prázdniny, 7.4.pátek státní svátek/
 • Jedu poprvé /vzdělávací akce na dopravním hřišti/pro předškoláky
 • divadlo v MŠ /dle aktuální nabídky/
 • dopolední pálení čarodejnice u Mš

 

Květen

 • Zápis do MŠ
 • Sportovní den
 • Účast na Polisiádě pro MŠ
 • Fotografování na společné foto
 • Výlety a exkurze – dle aktuální nabídky
 • Návštěva hvězdárny v Táboře - předškoláci

 

 

 

Červen

 • oslava svátku Dne dětí na zahradě MŠ
 • návštěva kina v Táboře – dle nabídky /předškoláci/
 • informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí
 • cyklistický výlet pro předškoláky

zahradní slavnost, rozloučení s předškoláky, pozvání pro rodiče předškoláků