Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Zápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2023/2024

aktualizováno | 14.2. 11:04:16
Základní informace k zápisu do ZŠ

Termín zápisu na školní rok 2023/2024:

Čtvrtek   13. dubna 2023 od 14:00 do 17:00 hod.

Pátek     14. dubna 2023 od 14:00 do 17:00 hod.

Podmínky zápisu:

  • K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
  • Děti, kterým byl pro školní rok 2022/2023 povolen odklad školní docházky, požádají prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí znovu.

Doklady k zápisu:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (nebo pas a doklad o pobytu u cizích státních příslušníků)

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné přinést k zápisu vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Počet přijímaných žáků

Počet tříd ve školním roce 2023/2024:      3

Maximální počet žáků:   75

V příloze naleznete kritéria pro přijímání dětí do základní školy pro školní rok 2023/2024 a vyhlášku města Tábor o spádových obvodech.

 

Tento zápis se týká také dětí, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany) a dětem kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou (prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).

 

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele školy na e-mailové adrese: jana.vasickova@zshusovata.cz nebo na tel.čísle: 381 200 404, 605 245 478.