Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023

aktualizováno | 17.6. 10:45:09

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 vydala podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Tábor, Husova 1570 od školního roku 2022/2023.

Seznam bude zveřejněn na vstupních dveřích do školy a na internetových stránkách školy po dobu 15 dnů.

Registrační číslo               107         přijat/a

Registrační číslo               108         přijat/a

 

V Táboře 17. 6. 2022                                                                            Mgr. Petr Zamrzla, ředitel školy