Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

základní škola

Odvolání proti nepřijetí na střední školu

aktualizováno | 21.4. 14:05:35
školní rok 2021/2022

Pokud se stane, že se Vám nepovedou přijímací zkoušky na Vaši vysněnou střední školu a nebudete hned přijati, ještě to neznamená, že se na školu nedostanete. Máte možnost podat odvolání, které Vám může pomoci se na školu dostat.

Uchazeč je oprávněn odvolat se proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání.

Pokud uchazeč po rozhodnutí o nepřijetí požaduje podat odvolání, je tak možné učinit do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje.

 

K. Fialová

 

Zdroj: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti