Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

základní škola

Přestup do 6. ročníku - aktuální informace

aktualizováno | 12.4. 14:45:18
Kritéria pro přestup žáků

   V letošním školním roce je v 5. ročníku naší školy poměrně vysoký počet žáků. Současně přichází velký počet přihlášek pro přestup do 6. ročníku i z jiných škol. Počet těchto přihlášek převyšuje možnosti školy.

   Škola má omezenou kapacitu počtu žáků v budoucím 6. ročníku. Mohou být otevřeny maximálně čtyři třídy, z toho dvě třídy s rozšířenou výukou jazyků a dvě třídy běžné.

   V tomto okamžiku nelze stanovit přesný počet žáků z jiných škol, kteří budou do 6. ročníku přijati. Tento počet závisí na počtu žáků přijatých na víceletá gymnázia, výsledcích přijímacích testů, které proběhnou dne 12. 5. 2022 a bodovém hodnocení podle daných kritérií.

 

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 vyhlašuje pro přestup žáků z jiných škol do 6. ročníku tato kritéria:

1. prospěch ve 4. a 5. ročníku ZŠ   

2. test z anglického jazyka              

3. žák školy bez 2. stupně

4. žák školy zřizované městem Tábor        

5. sourozenec již žákem školy

 

Body za kritérium č. 1 a č. 2 budou přiděleny podle již vyhlášených pravidel a budou přidělovány stejně stávajícím žákům ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570       i žákům hlásících se z jiných škol.

Body za kritéria č. 3, č. 4 a č. 5 budou přidělovány žákům z jiných škol, stávající žáci ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 budou mít přidělen odpovídající počet bodů. Tím budou zaručeny stejné podmínky pro zařazení do tříd s rozšířenou výukou jazyků pro všechny žáky.

 

Termín vyhlášené schůzky s rodiči žáků jiných škol a termín konání testů z anglického jazyka, to je čtvrtek 12. května 2022, zůstává v platnosti. Rodičům všech přihlášených žáků budou první týden v květnu zaslány podrobné informace a pozvánka. Vzhledem k nutnosti bodování podle vyhlášených kritérií je nutné, aby testy z anglického jazyka vykonali i žáci hlásící se do běžných tříd.