Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

mateřská škola

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

aktualizováno | 21.4. 11:12:44
INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK: 2022/2023
  • zápis se uskuteční ve dnech: pondělí 2. 5. a úterý 3. 5.2022 v době od 8h – do 15h
  • výsledky zápisu budou zveřejněny na webu školy v úterý 17.5.
  • děti budou do MŠ přijímány na základě stanovených kritérií, dle věku a bydliště ve spádové oblasti
  • do MŠ budou přijímány děti od 3 let věku, tzn. datum narození 2019/ do 31. 8. / a starší
  • děti narozené 1. 9. – 31. 12. 2019 můžete do MŠ zapsat, v případě volné kapacity mohou být přijati od září, s odloženým nástupem od 3 let věku
  • třída nejmladších dětí se naplňuje do počtu 24, ostatní tři třídy do počtu 28 dětí
  • k zápisu si přinesete rodný list dítěte, doklad o řádném očkování a občanský průkaz
  • předškolní děti očkovací průkaz předkládat nemusí a jejich vzdělávání v MŠ je bezplatné / včetně dětí s odkladem ŠD/
  • v letošním roce se vzhledem k stále problematické epidemiologické situaci nebude konat tradiční Den otevřených dveří na   MŠ, prostory MŠ si s dodržením hygienických pravidel budete moci prohlédnout během zápisu do MŠ

           Vaše dotazy ráda zodpovím na tel. 605 245 497 – Mgr. Magdalena Růžková – vedoucí učitelka na MŠ

 

V příloze naleznete kritéria pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2022/2023