Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

základní škola

Přihláška na SŠ

aktualizováno | 15.2. 14:32:08
školní rok 2021/2022

1, Škola zajistí výtisk přihlášky se známkami za 8. a ½  9. ročníku

2, Žák předá přihlášku zákonnému zástupci, který zkontroluje osobní údaje žáka.

       A, V případě, že je vše v pořádku vyplní zákonný zástupce název a adresu školy, studijní obor, kód, datum narození, podpis… a žák donese přihlášku zpět a výchovný poradce jí nechá potvrdit.

       B, V případě, že zákonný zástupce najde chyby, opraví je, žák vrátí přihlášku výchovnému poradci a ten vytiskne novou.

           Následuje bod A.

Žáci si mohou  pro 1. kolo přijímacího řízení podat nejvýše 2 přihlášky (na dvě různé školy nebo dva různé obory).

Žák, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.

V případě konání Jednotné přijímací zkoušky pořadí na přihláškách určuje termín přijímacího řízení.

Lékařské potvrzení se vyřizuje až po potvrzení přihlášky ve škole.

„Úspěchy“, sdělení PPP...se přikládají v kopii k přihlášce, do přihlášky se nepíší.

Přihlášky odevzdávejte přímo na střední školy napsané na přihlášce. 

 

Fialová