Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

základní škola

Zápisový lístek

aktualizováno | 2.3. 12:52:36
školní rok 2021/2022

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy.

Uplatnění zápisového lístku - do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Toto neplatí v následujících případech:

  • Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
  • Uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru bez talentové zkoušky.

Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka po předložení občanského průkazu v kanceláři naší ZŠ

  • Prosinec/ leden -  pro žáky konající talentovou zkoušku
  • Březen -  pro ostatní obory

Bude rodičům včas písemně oznámeno prostřednictvím Edupage.

Zápisový lístek se vydává každému žákovi pouze jediný, prosím, pečlivě uschovat!

 

Fialová