Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

základní škola

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

aktualizováno | 3.11. 11:35:16
školní rok 2021/2022

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen jednotná přijímací zkouška). Jednotná zkouška se nekoná v oborech vzdělání s talentovou zkouškou (s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou) a při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny:

1. termín: 12. dubna 2022 - pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia;

                19. dubna 2022 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín: 13. dubna 2022 - pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia;

                20. dubna 2022 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny

1. termín: 10. května 2022

2. termín: 11. května 2022

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Zdroj: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska 

 

Fialová