Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Vyúčtování kroužků za školní rok 2020 / 2021

aktualizováno | 18.5. 11:37:44
Finanční prostředky za neuskutečněné kroužky budou vráceny

Z důvodu vládních opatření v souvislosti s COVID-19 došlo k vyúčtování nevyčerpaných finančních prostředků za jednotlivé neuskutečněné  kroužky – VRATKA.

 

  1. Výplata vratky za neuskutečněné kroužky bude probíhat výhradně v hotovosti v kanceláři školy v termínech:

          červen - denně od 7:30 do 10:30 hodin

          září - denně v době od 7:30 do 10:30 hodin

                popř. dle telefonické domluvy – tel. 381 200 401     pí Plívová

Z důvodu velkého množství zapojených žáků a s tím souvisejícími nároky na účetnictví školy není vrácení peněz bezhotovostním nebo jiným způsobem nebo převod prostředků na další kroužky v příštím školním roce možné. Peníze je nutné vyzvednout osobně v kanceláři školy.

 

    2. Při převzetí finančních prostředků zákonný zástupce svým podpisem stvrdí:

 

ČESTNĚ PROHLAŠUJI, ŽE JSEM NEUPLATŇOVAL/A NA KROUŽEK PŘÍSPĚVEK OD

  • ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
  • PŘÍSPĚVEK FORMOU SOCIÁLNÍ DÁVKY
  • PŘÍSPĚVEK OD ZAMĚSTNAVATELE
  • A JINÉ FORMY PŘÍSPĚVKU VÝŠE NEUVEDENÉ

JSEM SI VĚDOM/A, ŽE POKUD JSEM UPLATNIL/A NA ÚHRADU KROUŽKU PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍ STRANY, ŽE TUTO SKUTEČNOST NEPRODLENĚ OZNÁMÍM TÉTO TŘETÍ STRANĚ.