Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

mateřská škola

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

aktualizováno | 16.4. 08:32:43
Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 3.5. - 6.5.2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne bez přítomnosti dětí.

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády bude zápis probíhat následujícím způsobem:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

  • Žádost si vytiskněte a vyplňte (v příloze pod informacemi)
  • Pokud nemáte možnost žádost vytisknout,

          vyplníte ji osobně v termínu 3. 5. – 6. 5. 2021 v mateřské škole

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  1. Prostřednictvím vlastní datové schránky (ID školy: byxmib7).
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zshusovata@seznam.cz), nelze jen poslat prostý mail)
  3. Osobním podáním ve škole ve stanovených dnech a hodinách:

3.5. Pondělí           8 -12 hodin      14-16 hodin

4.5. Úterý              8 -12 hodin

5.5. Středa            8 -12 hodin      14–16 hodin

6.5. Čtvrtek           8 -12 hodin

       4. Vhozením do schránky na plotě MŠ, hned vedle vstupní branky

Vyzvednutí a případné vyplnění žádosti bude umožněno přímo v mateřské škole.

Součástí žádosti o přijetí je také čestné prohlášení zákonného zástupce o provedeném očkování dítěte, které přihlašujete do mateřské školy. Očkování potvrdí následně lékař až na evidenčním listu dítěte.

Následně Vám bude na Vaši e-mailovou adresu nebo telefonicky oznámeno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno v oznámení o rozhodnutí o přijetí. Oznámení o přijetí bude vyvěšeno na  vchodu do školy / úřední desce na vchodu do budovy ZŠ a na webu školy 14. května 2021.

Povinnost předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

Upozornění

Při příchodu a pobytu v budově mateřské školy respektujte, prosím, bezpečnostní opatření k ochraně zdraví (bezpečná vzdálenost mezi lidmi, rouška na obličeji, ochranné rukavice, při vyplňování ve škole – vlastní psací potřeby). 

Zákonný zástupce se může seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí. Formulář neleznete v příloze.