Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Organizace školního vyučování v závěru roku 2020

aktualizováno | 16.12. 08:05:55
MŠMT vyhlásilo dny 21. a 22. 12. 2020 jako volné dny

V souvislosti s novým pokynem proběhne závěr roku 2020 ve škole takto:

- do pátku 18. 12. bude probíhat výuka podle současného nastavení
- v pátek 18. 12. končí prezenční výuka pro třídy 1. stupně po 4. vyučovací hodině, to je v 11:40 hod., pro přítomné třídy 2. stupně po 5. vyučovací hodině, to je v 12:35 hod., školní družina je i tento den v normálním aktuálně nastaveném provozu.


Pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 vyhlásilo ministerstvo školství jako volné dny:

- oba tyto dny je zakázána osobní přítomnost žáků v základních školách a školních družinách, po oba dny je tedy škola zcela uzavřená
- v těchto dnech nebude probíhat ani povinná distanční a online výuka pro žáky 6. - 8. ročníku
- oba dny je uzavřená školní družina
- je uzavřená i školní jídelna, neposkytuje se tedy stravování ani žákům, kteří ho využívali v době distanční výuky výdejem stravy z okénka
- zákonní zástupci mohou čerpat ošetřovné, mají-li na něj nárok, škola nevydává žádné potvrzení.

Mateřská škola je po oba dny v normálním provozu.

Od středy 23. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021 probíhají standardní vánoční prázdniny.

Pokud vláda ČR nevyhlásí vzhledem k vývoji situace další změnu, začne školní vyučování v pondělí 4. 1. 2021. V tento den nastoupí do školy všichni žáci 1. - 5. ročníku a všichni žáci 9. ročníku.
Z 6. - 8. ročníku nastoupí k prezenční výuce všichni žáci tříd s rozšířenou výukou jazyků, tedy tříd 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 8.B.
Žákům tříd běžných, tedy tříd 6.C, 6.D, 7.C, 7.D a 8.C bude v týdnu od pondělí 4. 1. do pátku 8. 1. 2021 probíhat povinná distanční a online výuka.