Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Organizace závěru školního roku

aktualizováno | 22.6. 14:02:27
Konkrétní informace k závěru školního roku a předání vysvědčení

Ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví povolilo zakončení školního roku, to je hlavně předání vysvědčení, stejně jako v předchozích letech, tedy bez omezení počtu žáků.

Závěr školního roku proběhne ve škole tímto způsobem:

1. stupeň

Žáci, kteří jsou přihlášení ke vzdělávacím aktivitám a jsou aktuálně zařazeni do školních skupin, budou v těchto skupinách až do konce školního roku. Během závěrečného týdne proběhne v těchto skupinách dle instrukcí třídních učitelů výměna učebnic a v úterý 30. 6. 2020 v 8:00 hodin i předání vysvědčení. Odchod žáků ze skupin po vydání vysvědčení upřesní zákonní zástupci žáků na zvláštním krátkém formuláři, kteří žáci tento týden ve škole obdrží.

Žáci, kteří aktuálně do školy nechodí a nejsou zařazeni do školních skupin, odevzdají učebnice v průběhu závěrečného týdne podle pokynů, které dostanou od třídních učitelů. Dne 30. 6. 2020 v 8:00 si tito žáci přijdou pro vysvědčení. Předávání vysvědčení bude trvat 1 vyučovací hodinu, to je do 8:45 hod, potom žáci odchází domů. Strava ve školní jídelně není zajištěna. Do budovy školy je povolen vstup pouze žákům (s výjimkou odpolední výměny učebnic).

Čestné prohlášení

Všichni žáci, kteří aktuálně navštěvují školu, již čestné prohlášení odevzdali. Žáci, kteří aktuálně do školy nechodí, musí při prvním příchodu do školy toto čestné prohlášení odevzdat. Bez odevzdaného čestného prohlášení nebude přístup do budovy školy možný. Formulář čestného prohlášení je v příloze nebo ve vytištěné formě v kanceláři školy.

Žáci, kteří patří do rizikových skupin a nemůžou do školy přijít, budou mít vysvědčení od 30. 6. 2020 k vyzvednutí v kanceláři školy.

 

2. stupeň

V závěrečném týdnu proběhne v úterý 23. 6. a ve čtvrtek 25. 6. dle pokynů třídních učitelů výměna učebnic.

V úterý 30. 6. 2020 v 8:00 hodin si přijdou všichni žáci pro vysvědčení. Předávání vysvědčení bude trvat 1 vyučovací hodinu, to je do 8:45 hodin, potom odchází žáci domů.

Čestné prohlášení

Všichni žáci, kteří chodili v červnu na konzultace, již čestné prohlášení odevzdali. Žáci, kteří na konzultace nechodili, musí při prvním příchodu do školy toto čestné prohlášení odevzdat. Bez odevzdaného čestného prohlášení nebude přístup do budovy školy možný. Formulář čestného prohlášení je v příloze nebo ve vytištěné formě v kanceláři školy.

Žáci, kteří patří do rizikových skupin a nemůžou do školy přijít, si s třídním učitelem domluví individuálně předání učebnic a budou mít vysvědčení od 30. 6. 2020 k vyzvednutí v kanceláři školy.