Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Vrácení peněz za neuskutečněné zájmové útvary

aktualizováno | 19.5. 13:53:06
Škola bude vracet nevyčerpané finanční prostředky za neuskutečněné kroužky

 

Od 11. 3. 2020, kdy došlo rozhodnutím vlády k uzavření škol, neprobíhaly zájmové kroužky žáků.

Poměrnou část finančních prostředků za placené kroužky bude škola vracet.

 

Zákonní zástupci si je mohou vyzvednout v hotovosti v kanceláři školy v níže uvedených termínech. Jiný způsob vrácení peněz či převod na kroužky v příštím školním roce není vzhledem k množství zapojených žáků organizačně možný.

 

Vratku je možné si vyzvednout v kanceláři školy v měsících červen a září denně v době

      od 7:30 do 9:30 hod a od 13:00 do 14:30 hodin.

V jiném termínu není z organizačních důvodů možné finační obnost vyzvednout. Nevyzvednuté penize po skončení tohoto termínu již nebudou vypláceny.

 

Zákonný zástupce si musí obnos vyzvednout sám, vyzvednutí žákem není možné.

Zákonný zástupce bude při převzetí svým podpisem stvrdí:

 

1. ČESTNĚ PROHLAŠUJI, ŽE JSEM NEUPLATŇOVAL/A NA KROUŽEK PŘÍSPĚVEK OD

  • ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
  • PŘÍSPĚVEK FORMOU SOCIÁLNÍ DÁVKY
  • PŘÍSPĚVEK OD ZAMĚSTNAVATELE
  • A JINÉ FORMY PŘÍSPĚVKU VÝŠE NEUVEDENÉ

2. JSEM SI VĚDOM/A, ŽE POKUD JSEM UPLATNIL/A NA ÚHRADU KROUŽKU PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍ STRANY, ŽE TUTO SKUTEČNOST NEPRODLENĚ OZNÁMÍM TÉTO TŘETÍ STRANĚ.