Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Obnovení provozu základní školy

aktualizováno | 12.5. 13:01:29
V souladu s manuálem MŠMT připravuje škola provoz pro žáky 9. ročníků a pro žáky 1. stupně

 

 

9. ročník

Žákům 9. ročníků jsou umožněny konzultace k přípravě na přijímací zkoušky. Konzultace z českého jazyka a matematiky probíhají 2x týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Žáci i jejich zákonní zástupci dostali podrobné informace. Konzultace pro přihlášené začínají v úterý 11. 5. 2020.

 

1. stupeň

Žákům 1. stupně bude umožněna v souladu s  rozhodnutím vlády a materiálem MŠMT přítomnost ve škole od 25. 5. 2020. Zákonní zástupci dostali podrobné informace. Přihlášení žáků musí proběhnout nejpozději do neděle 17. 5. 2020 večer.

 

Všechny potřebné materiály, to je podrobné informace a pokyny, formulář přihlášky a formulář čestného prohlášení jsou uloženy níže.