Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Projekt Šablony

aktualizováno | 5.5. 13:31:01
Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání, projekt s názvem ZŠ a MŠ Tábor, Husova

V rámci Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání, výzva č. 02_3_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ získala škola finanční prostředky ve výši 2.193.261,- Kč.

 

Tyto prostředky budou využity na:

  • zajištění personální podpory MŠ, ZŠ - školního asistenta pro děti/žáky ohrožené školním neúspěchem
  • zajištění personální podpory ZŠ – školního psychologa pro žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami
  • DVPP
    • specifika práce pedagoga MŠ
    • prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • klub zábavné logiky

 

Cílem celého projektu je usnadnění přechodu dětí z mateřské školy na školu základní, osobnostně profesní rozvoj pedagogů MŠ, integrace dětí/žáků ohrožených školním neúspěchem a žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami.