Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Přestup do tříd 6. ročníku

aktualizováno | 5.5. 11:20:43
Výsledky přijímacího řízení do tříd s rozšířenou výukou jazyků, 6. ročník, školní rok 2020 / 2021

V přiloženém dokumentu jsou výsledky přijímacího řízení do tříd s RVJ.

 

V letošním roce byli žáci pouze bodováni na základě prospěchu z hlavních předmětů na vysvědčení na konci 4. ročníku a v pololetí 5. ročníku.

Zákonným zástupcům všech žáků přihlášených do tříd s RVJ bylo zasláno v pondělí 4. 5. 2020 formou sms registrační číslo. Ve výsledcích není uvedeno jméno žáka, ale pouze jeho registrační číslo.

Žáci, kteří nebyli do tříd s RVJ přijati, budou zařazeni do tříd běžných.

Zákonní zástupci všech žáků, kteří se k nám hlásí z jiných škol, budou telefonicky kontaktováni. Následně také dostanou informace k administraci přestupu žáka na jinou školu.

Jmenovité složení jednotlivých tříd bude určeno v červnu. Žáci budou do tříd zařazeni samozřejmě s ohledem na současné třídní kolektivy, popř. školy, z kterých k nám přestupují.

 

Druhým přiloženým dokumentam jsou původní informace o přestupu do 6. ročníku.