Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Zápisy do prvních ročníků na školní rok 2020/2021

aktualizováno | 4.12. 06:54:07

Termín zápisu na školní rok 2020/2021:

čtvrtek 2. dubna 2020 od 14:00 do 17:00 hod.

pátek    3. dubna 2020 od 14:00 do 17:00 hod.

Podmínky zápisu:

  • K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
  • Děti, kterým byl pro školní rok 2019/2020 povolen odklad školní docházky, požádají prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí znovu.

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné přinést vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.