Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Podpora sportu

aktualizováno | 7.9. 12:02:42
Dotační program Jihočeského kraje pro rok 2020

Škola podala žádost o poskytnutí dotace v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020, dotační program dotační program Podpora sportu, opatření č. 1 Rekonstrukce a opravy fotbalových hřišť a atletických stadionů s názvem Oprava atletických sektorů na školním sportovním hřišti. 

Žádost byla úspěšná. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 000,- Kč.

Město Tábor jako zřizovatel školy uhradil spoluúčast ve výši 65 000,- Kč.

Celková výše projektu je 165 000,- Kč.

Projekt kompletní rekonstrukci dvou atletických sektorů na školním sportovním hřišti, to je sektoru pro skok daleký a sektoru pro vrh koulí.