Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020

aktualizováno | 17.1. 18:45:53
Ve čtvrtek 4.dubna a v pátek 5.dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hod. proběhne zápis budoucích prvňáčků.

 

Podmínky zápisu:

  • K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
  • Děti, kterým byl pro školní rok 2018/2019 povolen odklad školní docházky, musí požádat prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí znovu        

Doklady k zápisu:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků)

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Odklad povinné školní docházky

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné dodat vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Pokud se nemůžete dostavit k zápisu, kontaktujte zástupkyni ředitele školy na e-mailové adrese: jana.vasickova@zshusovata.cz. nebo na tel.čísle: 381 200 404.